Anna Holmgren VD Finnebäcks

Vi summerar ett första halvår med framåtanda

Vi gick in i 2023 med känslan av att vi under 2022 trots hårt slit från hela organisationen haft svårt att klara av att leverera på vår ordinarie höga nivå, något som alla Finnebäckare ville förbättra. Ett förbättringsarbete inleddes redan under 2022 och för att gå vidare och prioritera rätt åtgärder framåt genomfördes en kundnöjdhetsundersökning med ett antal kunder i början av 2023 där vi fick värdefull feedback på våra styrkor och svagheter. Därefter samlades hela företaget för att ta del av feedbacken och arbeta igenom vad och hur vi kan göra för att förbättra oss ytterligare. En dag med hög energi och stort engagemang.


Osäkerheter i omvärlden
Signaler om lågkonjunktur har duggat tätt senaste tiden, något som vi tar på allvar men trots allt med ro. På Finnebäcks har vi ett långsiktigt perspektiv där vi naturligtvis förbereder oss på olika sätt för ett scenario med vikande marknad men väljer att se det som ett potentiellt gupp på vägen mot våra nästa 100 år. Vi kommer genomföra våra planerade investeringar och rustar oss inför framtiden.

Äntligen kan vi träffas
Vi har under första halvåret välkomnat flera kunder, leverantörer och andra samarbetspartner till oss i Edane, Värmland. Mycket trevligt och positivt att kunna ses och bygga vidare på våra relationer.

Exempel på vad som hänt under första halvåret 2023


Nytt arbetssätt
Finnebäcks har bytt arbetsmodell där vi arbetar efter modellen leverans från oss 4 veckor från GODKÄND ritning. Kika gärna på animationen som visualiserar nya arbetssättet.

 

Systemstöd för planering och beredning
För att kunna agera proffsigare gentemot dig som kund och underlätta arbetet för varje medarbetare så har Finnebäcks investerat i nytt systemstöd för planering och beredning. Efter en inkörningsperiod så är vi sedan ett par månader nu i drift och har numera helt andra förutsättningar att lämna leveransbesked och agera proaktivt i projekten.

Resursförstärkning
Produktionsledningen har förstärkts med en produktionstekniker/planerare/beredare för att skapa ännu bättre förutsättningar för att arbeta med metodförbättringar och maskindrift för att främja både produktivitet och ergonomi hos alla medarbetare.

Produktionsledningen har också förstärkts med en inköpare/lager/produktansvarig för att skapa resurser för att driva produktdokumentationsarbetet och strukturera upp materialflödet.

Fler ”Finnebäckare”
Vår delägare Carl har växlat ner från sitt operativa säljarbete och arbetar nu endast sporadiskt här på Finnebäcks. Vi har välkomnat Svante Rosengren som ny säljare med ansvar för norra distriktet. Han är nu varm i kläderna och har ett antal inplanerade besöksresor för att bli bekant med fler.

Kunskapsutbyte både internt och externt
Webb-kursen ”bra att veta om kylrum och frysrum” vänder sig till beskrivare eller beställare som önskar ta del av råd och stöd för att undvika vanliga fällor i kyl- och frysrumsprojekt har väckt ett stort intresse där vi har flera genomförda och inplanerade kurstillfällen.

Satsning på flertalet internutbildningar har genomförts för att skapa kunskap och samsyn om varumärket Finnebäcks, interna processer och arbetssätt.

Flera medarbetare har genomgått ledarskapsutbildning för att få verktyg att använda i sina nya roller i företaget.

Hållbarhetsarbete
Att driva en hållbar verksamhet har alltid legat i fokus hos Finnebäcks. Verksamheten drivs med fokus på välmående miljö, personaltrivsel, energieffektiva produkter, produkter med lång livslängd och flexibilitet för användaren. För att visualisera hållbarhetsarbetet på ett tydligare sätt har vi under första halvåret 2023 deltagit i ett hållbarhetsprojekt arrangerat av IUC där vi fått bra stöd och kunskap inom området. Vi ser med förväntan fram emot att presentera materialet under hösten.

Uppgradering av plåtsträckan
Finnebäcks har under årets andra kvartal genomfört etapp 1 i uppgraderingen av plåtsträckan där målet är att framtidssäkra maskinens driftsäkerhet inom området styr & regler. I nästa etapp kommer precisionen förbättras vilket kommer innebära förbättrad täthet vid skumningen.

Med önskan om en glad sommar
På Finnebäcks ser vi med förväntan fram emot en höst med givande samarbeten och spännande projekt!

Önskar dig en riktigt härlig sommar!