Årssummering 2023

Året 2023 bjöd, trots konjunkturläget, på en god omsättning med många kundprojekt runt om i Norden. Vissa i särskilt utmanande och anmärkningsvärda konfigurationer. Det kundunika är Finnebäcks specialitet och det är inspirerande att se allt organisationen kan lösa!

 

I början av året genomfördes en kundnöjdhetsundersökning som varit ett stöd i prioriteringen av företagets satsningar under året som (snart) gått och närmaste åren framåt. Stort tack till er som deltog! Nedan följer en summering av Finnebäcks fokusområden 2023 med målet att leverera en ännu bättre kundservice.

Leveranssäkerhet

Nytt arbetssätt som vi kallar ”ledtidsschema” driftsattes under våren där vi numera kommunicerar leverans 4 veckor från godkänd ritning. Ett resultat av den kundfeedback vi fått gällande önskemål om tydligare leveransbesked.

Kika gärna på animationen som visualiserar nya arbetssättet!

 

Utveckling av it-stöd

Satsningar på it-miljön har genomförts för att säkerställa systemstöd för nya ledtidsschemat. Nu har vi helt andra förutsättningar att lämna leveransbesked och agera proaktivt i projekten jämfört med tidigare.

 

 Hållbarhetsarbete steg 1-2-3

Att bedriva en hållbar verksamhet har alltid varit viktigt för Finnebäcks. Verksamheten drivs med fokus på välmående miljö, personaltrivsel, energieffektiva produkter, produkter med lång livslängd och flexibilitet för användaren.

Under första halvåret 2023 har vi deltagit i tre hållbarhetsprojekt arrangerat av IUC där vi fått bra stöd och kunskap inom området samt vad som kommer att påverka branschen framåt.

Läs gärna mer om Finnebäcks hållbarhetsarbete här >> https://finnebacks.se/hallbarhet/

 

  Driftsäkerhet

Extra stora satsningar på maskinunderhåll har genomförts under året för att i möjligaste mån förebygga oplanerade driftstopp. Dessutom har investeringar genomförts där några nya maskiner är på plats och ytterligare några på ingång för att ersätta trotjänare som gjort sitt hos oss.

 

Produktdokumentation

Nya produktblad är framtagna för större delen av dörrprogrammet. Webben har försetts med nya bilder från sortimentet av tillbehör och reservdelar (fler kommer fyllas på efterhand). Det är härligt att se att är uppskattad och att beställningar trillar in.

 

Med önskan om en riktigt god jul


På Finnebäcks ser vi med förväntan fram emot ett nytt år med givande samarbeten och spännande projekt!

Önskar dig en riktigt god jul!

Anna Holmgren
VD
Finnebäcks AB