CYKLOPENTAN NYTT DRIVMEDEL

Grön teknik ger energismartare paneler

Finnebäcks har under 2020 genomfört omfattande investeringar i miljötekniken. Genom att övergå till ett system som använder cyklopentan som drivmedel förbättras panelernas isoleringsegenskaper och därigenom även kyl- och frysrummets driftsekonomi.
Panelerna blir dessutom lättare.

Energieffektivitet är en avgörande faktor vid valet av kyl- och frysrum. Smart konstruktion och rätt isolering reducerar kylprocessens energibehov. Finnebäcks PUR-paneler, med energismart polyuretanisolering, har under många år varit ett eftertraktat alternativ sett till driftsekonomin. Med det nya drivmedlet cyklopentan tar vi nu steget vidare. I det uppgraderade modulsystemet har U-värdet förbättras med 8%.

NYTT SKUM GER FLERA MERVÄRDEN
Panelerna i våra kyl- och frysrum består av galvaniserad, A-klassad stålplåt som fylls med polyuretanskum för att ge önskad isolering.

Vi byter nu ut drivmedlet vid injektionen mot cyklopentan, ett i kylsammanhang välkänt kolväte som används i många kylapplikationer rom t.ex kylskåp. Skiftet innebär flera fördelar.

Produktionsmässigt ger den nya tekniken en effektivare process som kräver mindre energi, vilket är till godo för både miljön och produktionseffektiviteten. Cyklopentan är också en väl beprövad substans utan negativ miljöpåverkan.

Sett till slutprodukten ges du som kund samtidigt en lättare panel med väsentligt bättre energivärden. Kylan bevaras längre och till lägre kostnader. Du minskar energiuttaget och därmed också ditt klimatavtryck.

 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna

Magnus Olden
0570-72 77 79
magnus@finnebacks.se