FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi på Finnebäcks får från våra kunder. Saknar du svaret på din fråga? Maila oss på office@finnebacks.se.

Nödlarm

Batteribackup med automatisk laddning säkerställer funktionerna i minst 24h. Vid batteridrift lyser gul lampa på nödlarmsenheten.

Funktionstest skall göras minst en gång i månaden.

* Bryt nätspänningen och kontrollera att signallampa “Batteridrift” tänds på frontpanelen.

* Återställ nätspänningen och kontrollera att signallampa “NÄTSPÄNNING” tänds.

* Aktivera tryckknapp inuti frysrummet och kontrollera att blixtljus ”NÖDLARM” fungerar, samt att akustisk signal ljuder.

Återställning enligt manual (QR-koden på enhetens lock innehåller länk till manual). Om funktionstestet visar att någon del av larmet är ur funktion kontakta din säljare.

Ett batteri har livslängd på ca 5 år. Vi säljer tillbehör till våra nödlarm, både batteri och tryckknapp. Dessa är kompatibla med samtliga Therming larm-enheter. Använd endast originalbatteri vid byte!

Har du ett PTA12-larm äldre än 15 år rekommenderas ett byte av larmenhet.

Till höger om batteriet finns en ”byglingscentral” med fyra positioner. Byglar man den nedersta släcker man larm för defekt värmekabel, se manual.

Tryckknappen placeras bredvid dörr invändigt i frysrummet, 50 cm ovan golv. Det är viktigt att den står fri från blockering av tex varor/gods. Tryckknappen ingår i larmets funktion och får aldrig ersättas med knapp av annan typ! Var noggrann med polaritet vid anslutning, se manual.

Kopplingsschema finns i manualen, se QR-kod på enhetens lock.

Ja. Fyra utgående reläer med växlande kontakt påverkas av nödlarmet. Se manual för vilka utgångar som kan kopplas till lokalens larmcentral. Vidarekoppling utföres av behörig elektriker. (QR-koden på enhetens lock innehåller länk till manual).

Signalen indikerar uttjänt batteri, kontakta oss för byte.

Tryckknappen har blivit felansluten. Byt polaritet på tryckknapp, se manual.

Prova först att byta polaritet, se manual. Om det ej hjälper kan sensorn vara defekt. Kontakta oss för leverans av ny sensor.

Vid karmvärmeanslutning via annan matning än Therming Connect byglas larmdioden bort, se manual. Kontrollera att värmekabeln fungerar.

Dörrar

Vi säljer listbytessatser till samtliga av våra dörrar, både till nuvarande och äldre dörrsortiment. Listerna byter du enkelt på egen hand! Ett tips är att använda såpvatten för att försäkra dig om att listen smidigt går in i spåret.

Kontakta din säljare via e-post om du är osäker på vilken listbytessats du behöver. Ange följande information:

  • Dörrmodell (om detta är känt)
  • Bifoga foto på dörr samt listen som skall bytas, använd gärna tumstock/måttband i bilden.
  • Mått BxH på dörrbladet

Dörrtyp TK/TF i glasfiber har justerbara 3D-gångjärn av typ CEAM, se manual för hur du går till väga.

(H) Höjdjustering: +- 3 mm

(S) Sidojustering: + 3mm/- 1,5 mm

(D) Djupjustering: +- 1 mm

Dörrtyp GR i glasfiber med stigande justerbara 3D-gångjärn av typ MIV, se manual för hur du går till väga.

(H) Höjdjustering: + 0-10 mm

(S) Sidojustering: +- 3 mm

(D) Djupjustering: +- 3 mm

(Länk till produktblad/montageanvisningar)

Dörrtyp H-LTD/H-NTD i lackerad stålplåt med stigande gångjärn av typ IT2640

(H) Höjdjustering: +  0-10 mm

Observera läget på de vita kamkurvorna på det stigande gångjärnet så att de står topp/topp vid 90 graders öppning.

Vi säljer gångjärn till samtliga av våra dörrar, både till nuvarande och äldre dörrsortiment. Gångjärnen byter du enkelt på egen hand!

På tillbehörssidan kan du hitta de gångjärn du behöver.

Kontakta din säljare via e-post om du är osäker på vilket gångjärn du behöver. Ange följande information:

  • Dörrmodell (om detta är känt)
  • Bifoga foto på dörr samt gångjärn som skall bytas, använd gärna tumstock/måttband i bilden.
  • Mått BxH på dörrbladet

Dörrar av typ H-LTD/H-NTD har vändbar hängning.

Du kan konvertera en kylrumsdörr H-NTD till frysrumsdörr H-LTD.

Material du behöver komplettera med är värmekabel, aluminium-tape och rostfri tröskelprofil med skumfyllningslist. Dessa finns att köpa som tillbehör.

Nej, vår kylrumsdörr Therming TK levereras utan värmekabel i karmen och vi lämnar garanti på kondensfri karm.

Har du ett glappande trycke på kylrumsdörr av modell Therming TK gör så här:

Dörrhandtaget monteras med en enkel och säker klick-funktion. Tryckesdelarna pressas med kraft, från resp. sida, kring fyrkantsstången till noll glapp. Säkerställ att trycket är ordentligt sammanpressat. Om problem kvarstår, kontakta din säljare.

Löpvagnen kan justeras i höjd +-8mm och djup +-7,5mm. Justera även väggstyrningen motsvarande grad för att få en säker tätning och jämn gång.

Lossa täcklocket försiktigt, justera skruvarna med hjälp av hylsnyckel storlek 13 och 14.

Position A = löphjulets fäste i vinkelkonsolen för djup/stängningstryck.

Position B = ställskruv för höjd.

Position C = låsskruv/fixering. Lossa skruvarna vid höjdjustering och dra åt när du nått rätt läge.