Historien om Q

Finnebäcks panelsystem Q-Panel består idag av produkterna Q-PUR och Q-PIR.  Vid övergången till Q-Panel gick vi ifrån not och spont till en modern, symmetrisk paneldesign. Men vad är egentligen historien bakom Q?

Bokstaven Q är en lite underlig filur, sällan använd och passar inte riktigt in. Hur uppstod då denna bokstav? Utan att försöka sig på att berätta hela historien så gör vi korta stopp och låter fantasin fylla i resten.

Ca 3000 år f.kr. utvecklades grunden till dagens skrift via bildskrift så som egyptiska hieroglyfer. Därefter kom fenicisk ljudskrift ca 1200 år f.kr som efterföljdes av det grekiska alfabetet ca 750 år f.kr. Utvecklingen fortsatte i raskare takt till det latinska alfabetet som svenskan härstammar från ca 300-400 år f.kr.

 

Då har vi en liten bakgrund! Vart var Q under denna resa i tiden? Det råder oenighet vad som är den rätta betydelsen av Q. En tolkning är Qoph (nålsöga) från armeniska, qäf (bakhuvud) från arabiska eller kanske ursprunget till bokstaven Q till och med är från hebreiska qof som betyder Apa?!

Så varför Q som namn på våra paneler?  Q är sällsynt och sällan förkommande. Vad mer är sällsynt och sällan förekommande? Jo, riktigt bra kvalitet!  Kvalitet stavades faktiskt med Q fram till stavningsreformen 1906. Som en internationell anpassning så valde vi att använda den engelska översättningen: Q – For Quality.  

Detta är vår historia om Q och hur Q-PIR och Q-PUR föddes.