Kylrum och frysrum - från hallar till skåp

Kyl- och frysrummen kan beställas i många olika utföranden, från stora lagerhallar till små rum nära nog i skåpformat, komplett utrustade med dörrar eller portar, inredningar och övriga tillbehör för centralkylanläggning.

Bygg ditt eget rum

Med hjälp av vårt beräkningsprogram kan du själv bygga ditt eget kyl eller frysrum här på webben. Här kan du välja mellan standardmått och att specialanpassa specifikt efter dina mått. När du är klar med ritningen skickar du in en förfrågan till oss och blir sedan kontaktad av en av våra säljare.

Våra isoleringsalternativ

Q-PIR

Kyl- och frysrum med högsta brandsäkerhet. Uppfyller brandklassning B-s1, d0.
NYHET!

Q-PUR

Polyuretan, högtrycksskummad. t= 75 / 100 / 125 millimeter.

Produktfakta

De vanligaste standardhöjderna är 2 100, 2 400 och 2 700 millimeter, men vi kan producera upp till 6 000 millimeter. Vid ännu större spännvidder kombineras flera takpaneler som pendlas mot bärande konstruktion eller skarvas över bärande balk. Utvändig längd och bredd kan beställas från 1 200 millimeter till valfri storlek, i steg om 150 millimeter.

Systemet består av vägg- och taksektioner som kombineras till färdiga isolerade rum i olika storlekar. De monteras med stabila kopplingslås som drar samman och fixerar sektionerna i korrekt läge. Man kan enkelt bygga om, bygga till eller flytta rummen. Rummen levereras som självbärande sektioner med ett färdigt ytskikt. Normalt krävs inga extra stödkonstruktioner. Inget efterföljande arbete är nödvändigt.

Kyl- och frysrumspanelerna är tillverkade i galvaniserad stålplåt som plastisolbehandlas för att tåla tvätt och hålla sig fräscha längre. Panelerna fylls med energismart polyuretanisolering som garanterar att kylan bevaras till minsta möjliga energi- och driftskostnad.

Dörrar/portar kan du välja, helt efter behov, ur ett omfattande sortiment med olika typer väl anpassade för en rad olika verksamheter.

Frysrum monteras alltid med isolerade golvsektioner och beroende på vald golvtyp kan det krävas vissa förarbeten. Vid stora belastningar krävs golv som platsisoleras enligt våra anvisningar. Det isolerade golvet övergjutes då med armerad betong.

Tekniska data

Isolering: Polyuretan, högtrycksskummad, t= 75 / 100 / 125 millimeter.
U-värde: 0,273 / 0,21 / 0,17 W/m2,C.
Ytskikt: Plastbelagd (Plastisol) varmgalvaniserad stålplåt, t=0,6mm, alt. rostfritt stål, t=0,6 millimeter.
Kulör: Vit Ral 9010.
Modulsystem: Basmodulen är 1 200 millimeter bred. Rummen tillverkas därefter med önskad längd och bredd i modulsteg om 150 millimeter.
Invändig rumshöjd: Standard 2 100, 2 400 , 2 700 och 3 000. Därefter i modulsteg om 300 millimeter, upp till max 6 000 millimeter. Väggpaneler kan monteras både stående eller liggande.
Max spännvid taksektion: 4 800 / 5 400 / 6 000 millimeter (tjocklek = 75 / 100 / 125 millimeter). Vid större spännvidder kombineras flera takpaneler som pendlas mot bärande konstruktion eller skarvas över bärande balk.
Bärighet, golvpanel: Standard med WBP-plywood t=12 millimeter, 30.000 N/m2; 250 N/cm2.
Tillval: Ventilerat golv alt. elektrisk golvvärmekabel.

Ladda ner