Vi behandlar våra kunder som vi själva vill bli behandlade

Finnebäcks har en lång tradition av industriell tillverkning och har i dag skapat en fabrik som är till för dig. Vi är fortfarande en jordnära organisation som står för kompetens, pålitlighet och omtanke och behandlar våra kunder som vi själva vill bli behandlade. Låt oss hjälpa dig till en smart och långsiktig lösning med oslagbar driftsekonomi.

Tre skäl till varför du ska välja oss

NÄRHET

Din egen fabrik ligger i Edane, längs stråket mellan Oslo och Stockholm. Vårt läge ger oss unik närhet till dig som kund. Vi är aldrig långt borta.

PÅVERKAN

En direktkontakt med oss ger dig alltid snabb hjälp i kniviga och komplexa situationer. Ingenting är omöjligt. Vi lyssnar och här finns alltid någon att fråga.

DET LILLA EXTRA

Vi spänner bågen hårt och gör allt för att lösa det du inte ens trodde var möjligt. Goda relationer och stort ansvar genom hela projektet är en självklarhet!

Affärsidé

Vi gillar platta paket, och vår grundidé är att leverera färdiga paketlösningar för en enkel och säker montering. Paketet innehåller det som behövs för ett färdigt resultat – paneler, skruv, silikon, dörrar, plåtar med mera.

Montering av våra produkter är dessutom både intuitivt och enkelt så det klarar du själv – men vi hjälper gärna till om du vill, och har monteringsresurser på ett flertal olika ställen runt om i Sverige.

Vårt mål är alltid att du som kund ska bli nöjd

Därför bygger vår värdegrund på långsiktighet och på att säkerställa kvaliteten i alla led, såväl i produktionen som i montering och hos våra användare. Genom effektiv kommunikation och eliminering av slöserier har vi skapat en optimerad produktion som bygger på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi jobbar dessutom ständigt med att förnya och förbättra våra produkter.

Tillsammans kommer vi fram till vad du som kund vill ha och behöver. Därefter tar vi fram en förhandsritning och säkerställer att vi uppfattat dina önskemål korrekt och förhandsritningen godkänns av dig som kund.

Förhandsritningen blir nu en arbetsritning och vi kan börja ta fram en detaljplanering av produktionen. Därefter börjar vi tillverka dina produkter. Arbetsritningen ligger även till grund för monteringen.

Allt tillverkas på plats i ”din egen fabrik” i Edane och vi har full kontroll över hela processen. När dina produkter tillverkats packas de omsorgsfullt och lastas för leverans.

För att säkra kvaliteten görs en noggrann kontroll av förutsättningarna och en särskild kontroll/godkännandeprocess före tillverkning.

Vi står alltid redo att hjälpa till!

Hos Finnebäcks är svaren på dina frågor aldrig långt borta. Vi möter upp med kunskap och klara besked oberoende av karaktären på ditt ärende.

Vår historia startade redan 1917

Det var då bröderna David och Helmer Wästlund byggde ett ångdrivet sågverk i byn Finnebäck i västra Värmland, för att försörja traktens snickare med virke.

I 1940-talets starka efterkrigskonjunktur gick man vidare som pionjärer för den i Sverige nya tekniken för djupfrysning av livsmedel. Ett helt nytt koncept introducerades med utgångspunkt från modulbyggda frysfackscentraler. Centralerna gjordes delbara med mindre fack att hyra för privathushåll.

1956 invigdes en helt ny fabrik i Edane, sydöst om Arvika. Produkterna vidareutvecklades för nya marknader i takt med att hushållen själva fick kyl- och frysskåp.

I samma fabrik driver i dag tredje och fjärde generationen Wästlund verksamheten vidare. Grundidén är alltjämt att med ett modulärt tänkande skapa kyl- och fryslösningar för alla behov.

Vi jobbar kontinuerligt med att förnya våra produkter och bredda och spetsa vår kompetens – och kommer så att fortsätta även i framtiden.