Vi behandlar våra kunder som vi själva vill bli behandlade

Finnebäcks har en lång tradition av industriell tillverkning och har i dag skapat en fabrik som är till för dig. Vi är fortfarande en jordnära organisation som står för kompetens, pålitlighet och omtanke och behandlar våra kunder som vi själva vill bli behandlade. Låt oss hjälpa dig till en smart och långsiktig lösning med oslagbar driftsekonomi.

Tre skäl till varför du ska välja oss

1.

Bra produkter,
smarta system

2.

Din egen fabrik,
enligt dina behov

3.

Jordnära med djupt engagemang

Affärsidé

Vi gillar platta paket, och vår grundidé är att leverera färdiga paketlösningar för en enkel och säker montering. Paketet innehåller det som behövs för ett färdigt resultat – paneler, skruv, silikon, dörrar, plåtar med mera.

Montering av våra produkter är dessutom både intuitivt och enkelt så det klarar du själv – men vi hjälper gärna till om du vill, och har monteringsresurser på ett flertal olika ställen runt om i Sverige.

Värdegrund

Vårt mål är alltid att du som kund ska bli nöjd

Därför bygger vår värdegrund på långsiktighet och på att säkerställa kvaliteten i alla led, såväl i produktionen som i montering och hos våra användare.

Genom effektiv kommunikation och eliminering av slöserier har vi skapat en optimerad produktion som bygger på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi jobbar dessutom ständigt med att förnya och förbättra våra produkter.

Så här jobbar vi

Tillsammans kommer vi fram till vad du som kund vill ha och behöver. Därefter tar vi fram en förhandsritning och säkerställer att vi uppfattat dina önskemål korrekt och förhandsritningen godkänns av dig som kund.

Förhandsritningen blir nu en arbetsritning och vi kan börja ta fram en detaljplanering av produktionen. Därefter börjar vi tillverka dina produkter. Arbetsritningen ligger även till grund för monteringen.

Allt tillverkas på plats i “din egen fabrik” i Edane och vi har full kontroll över hela processen. När dina produkter tillverkats packas de omsorgsfullt och lastas för leverans.

För att säkra kvaliteten görs en noggrann kontroll av förutsättningarna och en särskild kontroll/godkännandeprocess före tillverkning.

Historia

Vår historia startade redan 1917

Det var då bröderna David och Helmer Wästlund byggde ett ångdrivet sågverk i byn Finnebäck i västra Värmland, för att försörja traktens snickare med virke.

I 1940-talets starka efterkrigskonjunktur gick man vidare som pionjärer för den i Sverige nya tekniken för djupfrysning av livsmedel. Ett helt nytt koncept introducerades med utgångspunkt från modulbyggda frysfackscentraler. Centralerna gjordes delbara med mindre fack att hyra för privathushåll.

1956 invigdes en helt ny fabrik i Edane, sydöst om Arvika. Produkterna vidareutvecklades för nya marknader i takt med att hushållen själva fick kyl- och frysskåp.

I samma fabrik driver i dag tredje och fjärde generationen Wästlund verksamheten vidare. Grundidén är alltjämt att med ett modulärt tänkande skapa kyl- och fryslösningar för alla behov.

Vi jobbar kontinuerligt med att förnya våra produkter och bredda och spetsa vår kompetens – och kommer så att fortsätta även i framtiden. Att omvärlden förändras allt snabbare är en utmaning, men ingen ursäkt för bristande ambition.

GDPR

Dataskyddspolicy – GDPR (General Data Protection Regulation)
Denna dataskyddspolicy beskriver hur Finnebäcks AB samlar in, lagar, delar, raderar och skyddar personuppgifter

Godkännande av dataskyddspolicyn
Genom att anlita Finnebäcks AB godkänner du att vi lagar den information som krävs för att bedriva vår verksamhet.

Vilken information samlar Finnebäcks in?
Finnebäcks samlar in den information som är nödvändig för att bedriva vår verksamhet så som namn, position i företaget, telefonnummer, leveransadress, fakturaadress, betalningsinformation mm. Finnebäcks målsättning är att aldrig samla in mer information än vad som behövs.

Syftet med insamling av personuppgifter
Personlig information som är nödvändig för att fullfölja avtal och åtagande som innehas mot kunder, leverantörer, uppdragsgivare m fl lagras av Finnebäcks AB. Finnebäcks AB kan komma att använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information om pågående och/eller avslutade uppdrag.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?
Så länge som krävs för det ändamål Finnebäcks samlade in den för och/eller för att följa gällande lagstiftning.

Skydd av personuppgifter
Enbart de personer som behöver behandla personuppgifter för att Finnebäcks ska kunna uppfylla de avtal och åtagande som överenskommits har tillgång till uppgifterna

Ändring i dataskyddspolicyn
Finnebäcks förbehåller sig rätten av att göra de förändringar och uppdateringar som är nödvändiga i denna policy. Vid ändring ersätts befintlig policy med den uppdaterade.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
• Rätt att få tillgång till din data. Du kan skriftligen begära en kopia av de uppgifter vi har.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig information om dig.
• Rätt att radera. Du kan begära radering av dina uppgifter för de fall de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för.

Dataskyddspolicyn uppdaterades 2018-11-01