FINNEBÄCKS LEDER UTVECKLINGEN

Kyl- och frysrum med brandsäkerhet i toppklass

Efter flera års målmedvetet arbete kan vi äntligen presentera kyl- och frysrum med högsta brandsäkerhet. Vårt nya system Q-PIR uppfyller brandklassning B-s1, d0 men har samtidigt alla eftertraktade egenskaper hos vårt nuvarande system Q-PUR. De båda systemen monteras lika lätt, passar lika fint, fungerar lika bra och kompletterar på bästa sätt varandra.

En gemensam europeisk standard samlar regelverket för byggnadsmaterial. Standarden föreskriver bland annat egenskaper vid brand som antändbarhet, rökutveckling och avgivande av droppande partiklar.
En som aktivt följt den utvecklingen inom brandsäkerhet är vår produktionschef Magnus Oldén, som gärna berättar om tillkomsten av nya Q-PIR.

VILKA ÄR DE SPECIELLA UTMANINGARNA MED JUST KYL- OCH FRYSRUM?
– Mycket måste fall på plats. Isolerförmåga, täthet, goda hygieniska egenskaper, korrosionsbeständighet och en stabil montering är absoluta nyckelegenskaper.
Vårt prefabricerade modulsystem Q-PUR, med stabila inbyggda kopplingslås och smidig montering, uppfyller dessa krav och är därför ett uppskattat och välkänt begrepp på den nordiska marknaden.

MEN NU TILLFÖR NI ÄVEN BRANDSÄKERHET?
– Ja, så är det. Brandkrav för våra produkter har tidigare varit oerhört svåra att möta utan att tappa andra viktiga egenskaper, men nu har vi äntligen lyckats.
Våra konkurrenter, och även vi själva vid några tillfällen, har tvingats till nödlösningar för att möta de nya skarpare brandkraven. Paneler producerade i löpande bana, kapade och tillpassade ute på byggplatsen, har varit en vanlig lösning. Nu har vi något bättre att erbjuda.

SÅ NU HAR FINNEBÄCKS ÄNTLIGEN FUNNIT BÄSTA LÖSNINGEN?
– Ja, genom envist utvecklingsarbete och lite ”värmländsk trolldom” har vi nått smått fantastiska resultat.
Vårt nyutvecklade system Q-PIR möter kraven i brandklass B-s1, d0, det bästa resultatet som över huvud taget kan uppnås med denna typ av isoleringsmaterial.
Vi har samtidigt lyckats behålla alla de fina egenskaperna som vårt nuvarande system Q-PUR besitter, som stabil säker montering och ingjutna kopplingslås. Våra kunder kommer helt enkelt inte att märka någon skillnad när de monterar rummen. De monteras lika lätt, passar lika fint och fungerar lika bra som tidigare.

 

HUR HAR DETTA KUNNAT BLI VERKLIGHET?
– Vi har verkligen lagt ner vår själ i arbetet. Det har tagit lång tid och visst har det tagit emot ibland. Mer än en gång har vi frågat oss om det över huvud taget har gått att nå målet.

Vi har ”teknikspanat” globalt vad gäller både kemifrågor, maskinutrustning och processtekniska frågor. Vårt internationella kontaktnätverk, framåtanda och ständig öppenhet för nytänkande har steg för steg fört oss vidare. Ett ovärderligt stöd har varit samarbetspartners i absolut världsklass, som har hjälpt oss att göra ”det omöjliga” möjligt”.

VAR STÅR NI NU?
– Det senaste året har paneler brandtestats hos RISE Research Institute of Sweden i Borås i flera omgångar. Samtidigt har arbetet fortlöpt för att göra systemet heltäckande och omfatta alla nödvändiga tjocklekar.
Vägen fram har kantats av många utmaningar. Att finna en fungerande konstruktion var den första, men även produktionsprocessen har fått anpassas. Produktionsanläggningen har på flera sätt byggts om för att möjliggöra den nya produkten.
En utmaning har också varit att finna rätt i en djungel av olika standarder och testaktörer. Samarbete med testinstitutet RISE har dock fungerat mycket bra och de har delat med sig av sin höga kompetens.

VAD ÄR SLUTLIGEN DEN STORA FÖRDELEN MED NYA Q-PIR-SYSTEMET?
– Kunden kan fortsättningsvis få prefabricerade kyl- och frysrum, med stabila ingjutna kopplingslås och smidig montering även, när brandkraven är höga. Man behöver inte längre förlita sig på nödlösningar av olika slag.

NÅGOT ANNAT PÅ GÅNG?
Samtidigt som Q-PIR introduceras genomförs också kraftiga uppdateringar av Q-PUR:s prestanda, men mer om detta senare.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna

Magnus Olden
0570-72 77 79
magnus@finnebacks.se

Johan Wästlund
0570 -72 77 77
johan@finnebacks.se