Skjutdörrar och portar

Vi tillverkar anslagsdörrar, pendeldörrar och skjutdörrar i både stålplåt, polykarbonat och glasfiberarmerad polyester i olika bredder och höjder som passar just där du ska ha dem. 

De flesta dörrarna går att få som enkel- eller dubbeldörrar.

Skjutdörr, SKD-ID

 

 

 

 

 

SKD-ID är en välisolerad och lätt skjutdörr för främst storkök och mindre butiker med gångtrafik eller manuell pallhantering. Tonvikten ligger på högvärdiga hygienegenskaper och dörren kan fås i både kyl- och frysutförande.

Dörren är mycket lättlöpande och tät. Tätningen garanteras av att dörrbladet i stängt läge rör sej nedåt/inåt mot golv och karm. Med sitt lilla platsbehov är den särskilt lämpad för trånga utrymmen.

Den har en utmärkt korrosionsstabilitet och en robust konstruktion rakt igenom. En stabil karm, helt i rostfritt., som är foderbildande på både in- och utsida. Snabb och enkel montering i de flesta väggtyper. Finns som manuell eller motordriven.

För trucktrafik se Portar.

Dokument
Tekniska data

Isolering: Högtrycksskummad PUR, tjocklek 50 mm för kyl och 80 millimeter för frys.
Ytskikt: Plastisolbelagt alt., rostfritt stål, glasfiberarmerad polyester.
Beslagning: Aluminium löpskena med inåt-/nedåtgående stängningsrörelse.
Karmvärme: 220 V Elvärme, för frys.
Väggtjocklek: Monteras, foderbildande, i vägg, från t=80 millimeter till valfri tjocklek.

Lätt skjutport - SKD-L

SKD-L är en välisolerad lätt skjutport för främst storkök, butik och livsmedelsindustri med tonvikt på högvärdiga hygienegenskaper. Den lämpar sig framför allt för gångtrafik eller trafik med mindre åkstaplare, och finns i både kyl- och frysutförande.

Porten är extremt lättlöpande och tät. Tätningen garanteras av att dörrbladet i stängt läge rör sej nedåt/inåt mot golv och karm. Porten har en utmärkt korrosionsstabilitet och ett utmärkt slitskydd i form av en rostfri profil längs dörrbladets kanter som är de mest utsatta ytorna.

Den är försedd med en stabil karm av rostfritt, som är foderbildande på både in- och utsidan och är enkel och snabb att montera i de flesta väggtyper.

Portarna kan även förses med automatisk motordrift.

Dokument
Tekniska data

Isolering, dörrblad: Högtrycksskummad PUR, tjocklek 80 millimeter.
Ytskikt: Plastisolbelagt alternativt rostfritt stål eller glasfiberarmerad polyester.
Beslagning: Löpskena i anodiserad aluminium med in-/nedåtgående stängningsrörelse.
Karmvärme: Förses med 220 V elvärme, för frysportar.
Väggtjocklek: Monteras, foderbildande, i vägg, från t=80 millimeter till valfri tjocklek.

Industriell skjutport - SKD-IND

SKD-IND är en välisolerad skjutport för bland annat större lager och livsmedelsindustri. Den passar utmärkt för större passager med trucktrafik. Dörren är lättlöpande och tät då dörrbladet i stängt läge rör sej nedåt/inåt mot golv respektive karm.

En unik finess är dörrbladets rostfria kant som ger det extrem god styrka och ett bra skydd mot korrosion och nötningssskador i det mest utsatta läget.

Porten levereras med en stabil karm av rostfritt stål som är foderbildande på både in- och utsida. Det ger en enkel och snabb montering i de flesta väggtyper.

Portarna finns även med automatisk motordrift.

Dokument
Tekniska data

Isolering: PUR, tjocklek 80 (Kyl) och 120 millimeter (frys).
Ytskikt: Plastisolbelagt alternativt rostfritt stål eller glasfiberarmerad polyester.
Beslagning: Löpskena i stål med inåt/nedåtgående stängningsrörelse.
Karmvärme: 220 V elvärme, för frysportar.
Väggtjocklek: Foderbildande karm, i vägg från t=80 millimeter.