THERMING CONNECT & ALARM

Smart multibox - frysrummets "sambandscentral"

Fungerande kyl- och frysrum kräver mycket teknik. Finnebäcks smarta multibox Therming Connect & Alarm samlar larm och andra funktioner i en och samma enhet. Med multiboxens hjälp kan temperaturen under frysgolvet regleras och värmekablar i dörrkarmar och de ventiler som svarar för tryckutjämningen strömmatas. En högprioriterad och självklar funktion är också det instängningslarm som enligt lag måste finnas i kylda utrymmen.

Kontroll av säkerhet och annan funktionalitet innebär ofta ett flertal don placerade på kyl- och frysrummets yttervägg. Med nya Therming Connect & Alarm samlas larm och andra funktioner i en och samma enhet.

Finnebäcks var först med moderna instängningslarm för kylda utrymmen. Med vår nya ”sambandscentral” – med svensk design och svensk kvalitet – lanserar vi nu den nya generationens kontrollenhet.

SÄKERHETSLARM OBLIGATORISKT ENLIGT LAG
Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig. Utrymmen där temperaturen är lägre än – 5°C, och där det kan finnas risk för instängning, ska vara utrustade med ett fungerande säkerhetslarm. Vid akuta situationer ska instängd personal snabbt kunna kalla på hjälp. Larmknappar ska finnas på plats inuti kylutrymmet där personal med ljud- och/eller ljussignal ska kunna påkalla uppmärksamhet och hjälp från omgivningen.

Regelverket kring arbete i kylda utrymmen finns preciserat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter men också i Svensk Kylnorms anvisningar. Huvudansvaret för att reglerna efterföljs vilar på arbetsgivaren.

Therming Connect & Alarm svarar på alla punkter upp mot den gällande lagstiftningen. Systemet har larmknappar – väl skyddade av robusta skyddskåpor – placerade inuti frysrummet, 0,5m från golvet och i direkt anslutning till frysrummets dörrar.

Väl synlig på utsidan frysrumsdörren, alternativt i bemannat utrymme nära frysrummet, placeras multiboxen där larmet ingår. Vid nödsituationer avger larmets blixtfyr ett blinkande ljus samt en kraftfull akustisk signal med en volym tillräcklig för att uppfattas av omgivningen.

FLERA FUNKTIONER I SAMMA ENHET
Therming Connect & Alarm är mer än bara ett larm. Enheten innehåller även termostat för reglering av golvtemperaturen samt anslutningspunkter för kyl-/frysutrymmets dörrkarm och tryckventiler.

Att samla tekniken i en och samma enhet ger en bättre översikt, snyggare installation och tidsbesparingar vid elanslutningen.
Multiboxen erbjuder en rad genomtänkta funktioner;

 • Dubbla reläutgångar från nödlarm
 • Dubbla reläutgångar från dörrkontakt
 • Jackbara plintar för alla anslutningar
 • Anslutning av golvvärmekabel
 • Anslutning av karmvärmekabel och tryckutjämningsventil
 • Anslutning för dörrkontakt
 • Anslutning för golvvärmesensor
 • Tryckkontakt för nödlarm försedd med kraftig skyddskåpa
 • Valbar tvåstegs larmåterställning
 • Lysdioder som indikerar status på golvvärmesensor, golvvärmekabel och karmvärme
 • Blixtljusindikering vid fel på larmknapp
 • Självkontrollerande processor

AVBROTTSFRI DRIFT
Therming Connect & Alarm ansluts till elnätet men har även batteribackup vid eventuellt elbortfall. Batteridrift säkerställer samtliga funktioner upp till 24h från ett strömavbrott.

Therming Connect & Alarm är godkänd enligt gällande EMC-normer.

Vi står alltid redo att hjälpa till!

Hos Finnebäcks är svaren på dina frågor aldrig långt borta. Vi möter upp med kunskap och klara besked oberoende av karaktären på ditt ärende.