ELIMINERAR RISKEN FÖR KÖLDBRYGGOR

Therming TK - helt utan värmekabel

Vår populära kylrumsdörr Therming TK har blivit en storsäljare inom livsmedelsbranschen. En flexibel, lättmonterad glasfiberdörr utvecklad för att klara tuffa isolerings- och hygienkrav. Dörren har dessutom en karmkonstruktion som – helt utan elkabel – reducerar risken för kondensbildning och köldbryggor.

GARANTERAT KONDENSFRI KARM – UTAN VÄRMEKABEL
När kylrummets kyla möter omgivningens värme uppstår risk för kondens. Kondensproblemet har traditionellt motverkats genom att tillföra elvärme till kylrumsdörrens karm.

Therming TK har en karmkonstruktion som helt utan värmekabel effektivt avskärmar varmt från kallt och reducerar risken för köldbryggor. Karmens yttre och inre del förbinds med en profil med mycket begränsade temperaturföringsegenskaper.

Karmar utan värmekabel innebär flera ekonomiska fördelar;

• Minskade montage och komponentkostnader vid produktion av karmarna
• Inga kostnader för elektriker för framdragning av el, installation och provning
• Inga elkostnader vid löpande drift

LÄTT ATT MONTERA
Den enkla, genomtänkta konstruktionen gör också TK-dörren lätt att montera. Få delar och helt dolda gångjärn med 3D-justering (höjd, bredd och djup) gör montering och injustering av dörren snabb och smidig.

Dörrens handtag monteras likaså smidigt och stabilt utan skruvförband med en smart och genomtänkt klick-funktion.

FINNS I ALLA EFTERFRÅGADE STORLEKAR
Therming TK erbjuds i flera olika storlekar och finns även som dubbeldörr. Dörrarna levereras styckepackade och väl skyddade direkt från vårt lager.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna

Mikael Einarsson
0570-72 77 71
mikael@finnebacks.se