Hållbarhetsarbetet kommer naturligt

På Finnebäcks är skogen och naturen delar av vårt DNA. Vi bor och verkar i en levande glesbygd där hanteringen av miljön på många sätt blir avgörande både för oss själva och för kommande generationer. Energismarta produkter med lång livslängd är en självklarhet, likaså produktionsprocesser där vi i varje steg prioriterar och tar hänsyn till vår omvärld.

Finnebäcks grundades redan 1917 som ett mindre sågverk i byn Finnebäck. Verksamheten utvecklades under 1900-talets första hälft till att producera modulhus. Från 1950-talet och framåt fokuserar vi fullt ut på produktion av modulära rum för kyl och frysmiljöer.

När en produkt är i drift är det viktigt med bra isolering (U-värde) och att rummet är tätt. Finnbäcks panelsystem har bästa möjliga isolervärde, hela 11% bättre än flera konkurrerande fabrikat.

Panelerna sammankopplas med stabila kopplingslås som garanterar en god täthet utan energiförluster. Det är viktigt att nyttja energin väl, det sparar både miljö och ekonomi. Att arbeta modulärt har flera vinster. Produktionsmässigt uppnås en god produktivitet där energi och material nyttjas på bästa möjliga sätt. Rummen kan dessutom växa i takt med brukarens behov. Man kan enkelt bygga om, bygga till eller flytta rummet vartefter behoven förändras.

Genom åren har marknadens syn på kvalitet varierat. I vissa perioder har “slit och släng kvalitet” varit det som efterfrågats. Mer än så har ansetts överflödigt då det ändå ska byggas om med vissa intervall.

Finnebäcks har stått fast vid sin höga kvalitetsnivå trots att det ibland varit utmanande att möta krav på billiga och sämre lösningar. Vi vill leverera produkter vi kan stå för och som gör nytta över lång tid. Våra lösningar ger ofta 30 års livslängd eller mer.