Personuppgiftspolicy - GDPR

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Finnebäcks AB samlar in, lagar, delar, raderar och skyddar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Godkännande av dataskyddspolicyn
Genom att anlita Finnebäcks AB godkänner du att vi lagar den information som krävs för att bedriva vår verksamhet.

Vilken information samlar Finnebäcks in?

Finnebäcks samlar in den information som är nödvändig för att bedriva vår verksamhet så som namn, position i företaget, telefonnummer, leveransadress, fakturaadress, betalningsinformation mm. Finnebäcks målsättning är att aldrig samla in mer information än vad som behövs.

Syftet med insamling av personuppgifter

Personlig information som är nödvändig för att fullfölja avtal och åtagande som innehas mot kunder, leverantörer, uppdragsgivare m fl lagras av Finnebäcks AB. Finnebäcks AB kan komma att använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information om pågående och/eller avslutade uppdrag.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Så länge som krävs för det ändamål Finnebäcks samlade in den för och/eller för att följa gällande lagstiftning.

Skydd av personuppgifter

Enbart de personer som behöver behandla personuppgifter för att Finnebäcks ska kunna uppfylla de avtal och åtagande som överenskommits har tillgång till uppgifterna

Ändring i dataskyddspolicyn

Finnebäcks förbehåller sig rätten av att göra de förändringar och uppdateringar som är nödvändiga i denna policy. Vid ändring ersätts befintlig policy med den uppdaterade.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

• Rätt att få tillgång till din data.
Du kan skriftligen begära en kopia av de uppgifter vi har.

• Rätt till rättelse.
Du har rätt att korrigera felaktig information om dig.

• Rätt att radera.
Du kan begära radering av dina uppgifter för de fall de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för.

Dataskyddspolicyn uppdaterades 2022-05-09

Frågor om policyn? Vi står alltid redo att hjälpa till!

Hos Finnebäcks är svaren på dina frågor aldrig långt borta. Vi möter upp med kunskap och klara besked oberoende av karaktären på ditt ärende.