Vår skummaskin byts ut!

Här händer det grejer! Vår skummaskin som förtjänstfullt tjänat oss i dryga 20 år byts nu ut och installationsarbetet är i full aktivitet.

Uppgraderingen innebär flertalet fördelar för vår produktion. Efter driftsättning får vi i steg ett:
– En kraftfullare injicering som kommer ge oss möjligheten till längre paneler för Q-PIR systemet.

– Ett nytt styrsystem som gör växlingen mellan våra två kemisystem effektivare.
– Inga slaskkemikalier vid systembyte. En efterlängtad uppgradering som går hand i hand med vår målsättning om att minska mängden kemikalier till destruktion.

Håll tummarna för att allt går som det ska – måndag den 13 maj kör vi igång!