Anna Holmgren VD Finnebäcks

Vi summerar ett första halvår som överträffade våra förväntningar

Efter en period där konjunkturrapporterna visat pessimism var vi vid årsskiftet redo att reducera ner vår kapacitet. I stället fortsatte orderingången ligga högt och i slutet av kvartal 1 fick vi bemanna upp för att möta efterfrågan.

På svenska marknaden vägde ett antal stora projekt upp för ett något färre antal order och exporten har varit rekordstark!


Bemanning & kompetenser

Personalen har agerat fantastiskt. Bytt scheman, roterat runt mellan olika stationer, tagit egna initiativ för att lära mer och tagit extrapass för att leveranserna ska flyta på, mer finns inte att önska. Sårbarheten vid frånvaro, som varit ett orosmoln tidigare är nu kraftigt reducerad genom att de flesta kan det mesta och kan täcka upp för varandra på ett bra sätt.

Leveranstider för specialdörrar
En utmaning under perioden har varit kapaciteten på vår specialdörrsavdelning eftersom efterfrågan på det sortimentet varit ovanligt högt. Det är en typ av tillverkning som är hantverksbetonad och där det krävs en viss erfarenhet för att klara av. Det tar därför tid att öka kapaciteten.

Insatser har gjorts i upplärning av flera materialförsörjare och iordningställande av lokalen har gjorts för att skapa förutsättningar för en bättre effektivitet. Förhoppningsvis kommer vi i höst kunna presentera förbättrade leveranstider.

Ny skummaskin i drift
Installationen av ny skummaskin sköts gång på gång på framtiden tills vi inte vågade vänta längre och i början av maj genomfördes utbytet. Det är svårt att hitta ”ett bra tillfälle” och det var nervöst i organisationen innan allt var på plats. Några dagar längre installation än tänkt men inte värst trots allt. Skönt att vara i gång och tempot ökar vecka för vecka allteftersom vi lär oss och trimmar in metoderna.

Manualer
En gedigen genomlysning av manualer och produktblad pågår och nya slussas successivt upp på webben finnebacks.se.

Med önskan om en glad sommar
På Finnebäcks ser vi med förväntan fram emot en höst med givande samarbeten och spännande projekt!

Önskar dig en riktigt härlig sommar!