Det mesta är tryggt bakom våra portar

Lätt skjutport - SKD-L

SKD-L är en välisolerad lätt skjutport för främst storkök, butik och livsmedelsindustri med tonvikt på högvärdiga hygienegenskaper. Den lämpar sig framför allt för gångtrafik eller trafik med mindre åkstaplare, och finns i både kyl- och frysutförande.

Porten är extremt lättlöpande och tät. Tätningen garanteras av att dörrbladet i stängt läge rör sej nedåt/inåt mot golv och karm. Porten har en utmärkt korrosionsstabilitet och ett utmärkt slitskydd i form av en rostfri profil längs dörrbladets kanter som är de mest utsatta ytorna.

Den är försedd med en stabil karm av rostfritt, som är foderbildande på både in- och utsidan och är enkel och snabb att montera i de flesta väggtyper.

Portarna kan även förses med automatisk motordrift.

Tekniska data

Isolering, dörrblad: Högtrycksskummad PUR, tjocklek 80 millimeter.
Ytskikt: Plastisolbelagt alternativt rostfritt stål eller glasfiberarmerad polyester.
Beslagning: Löpskena i anodiserad aluminium med in-/nedåtgående stängningsrörelse.
Karmvärme: Förses med 220 V elvärme, för frysportar.
Väggtjocklek: Monteras, foderbildande, i vägg, från t=80 millimeter till valfri tjocklek.

Teknisk beskrivning/Produktblad:

Produktblad >

FLEX, rullvägg

FLEX-rullväggen är särskilt lämpad som en port eller nattgardin i stora öppningar, och som avskiljande vägg i trånga utrymmen, men fungerar även för tillfällig kylförvaring som till exempel nattkyl inom parti- och grosshandel där stora varumängder omsättes under kort tid lämpar den sig väl. FLEX-rullväggen kan till exempel dela av ett kylt utrymme där gods förbereds för senare hantering.

Väggen består av PVC-belagd polyesterväv och rullas upp med hjälp av en rörmotor. Motorpaketet och röret som duken rullas upp på, är monterad i en monteringsvänlig profilkonstruktion där allt är förberett och provkört från fabrik. I sidorna styrs duken av en rostfri profil med “non-fric”-inlägg av HPDPE. Den är genom sin enkla uppbyggnad oöm och ger samtigt en mycket hög säkerhet mot personskador (ingen klämrisk) genom sin mjuka duk. Ytmaterialet är lätt att rengöra och de ingående komponenterna är väl korrosionsskyddade.

FLEX-rullväggen är definivt ingen snabbport avsedd för högfrekvent öppnande och stängande, men är ett mycket prisvärt alternativ när trafiken inskränker sig till några öppningar per timme.

Tekniska data

Ytmaterial: PVC-belagd polyester väv, med en ytvikt av 500 gram per kvadratmeter.
Drivning: Inbyggd rörmotor.
Manövrering, standard: Tryckknapp.
Elektrisk data: 10 A/ 220 V/ 1-fas.
Öppningshastighet: 0,2-0,25 meter per sekund.

Teknisk beskrivning/Produktblad:

Produktblad>>

Industriell skjutport - SKD-IND

SKD-IND är en välisolerad skjutport för bland annat större lager och livsmedelsindustri. Den passar utmärkt för större passager med trucktrafik. Dörren är lättlöpande och tät då dörrbladet i stängt läge rör sej nedåt/inåt mot golv respektive karm.

En unik finess är dörrbladets rostfria kant som ger det extrem god styrka och ett bra skydd mot korrosion och nötningssskador i det mest utsatta läget.

Porten levereras med en stabil karm av rostfritt stål som är foderbildande på både in- och utsida. Det ger en enkel och snabb montering i de flesta väggtyper.

Portarna finns även med automatisk motordrift.

Tekniska data

Isolering: PUR, tjocklek 80 (Kyl) och 120 millimeter (frys).
Ytskikt: Plastisolbelagt alternativt rostfritt stål eller glasfiberarmerad polyester.
Beslagning: Löpskena i stål med inåt/nedåtgående stängningsrörelse.
Karmvärme: 220 V elvärme, för frysportar.
Väggtjocklek: Foderbildande karm, i vägg från t=80 millimeter.

Teknisk beskrivning/Produktblad:

Produktblad>>